NỘI THẤT Y TẾ

Giường y tế GYT01

2.560.000₫

Giường y tế GYT02

4.009.000₫

Bàn siêu âm BSA01

2.264.000₫

Bàn khám BKB01

3.150.000₫

Bàn khám BKB02

2.560.000₫

Xe đẩy XE01

3.037.000₫

Cọc truyền CT01

456.000₫

Tủ y tế TYT01

1.936.000₫

Tủ y tế TYT02

4.581.000₫
Hotline: 0889.844.228